P.U.H. Himalai posiada bardzo bogate porfolio w wykonawstwie prac
antykorozyjnych. Do naszych głównych klientów należy m.in. Polska Spółka
Cukrowa. Standardowym systemem stosowanym przy w/w pracach
jest:

* czyszczenie mechaniczne lub strumieniowe powierzchni
* malowanie farbą podkładową antykorozyjną
* malowanie farbą nawierzchniową

Do malowanie korzystamy z profesjonalnego agregatu malarskiego Komatz
GTech6000, którego wykorzystanie zapewnia szczelność powłok i dużą
sprawność w wykonywaniu zleceń.
Technologię pracy dostosowujemy oczywiście do potrzeb zleceniodawcy.

Malowanie antykorozyjne konstrukcji dużego formatu

Malowanie silosu