W czerwcu br. otrzymaliśmy telefon z prośbą o uratowanie poważnie rozłamanej lipy drobnolistnej. Drzewo straciło 1/4 korony. Naszym celem było bezpieczne usunięcie wiszącego konaru, odciążenie i obniżenie korony powyżej rozłamania oraz wyczyszczenie rany. Poniżej efekt naszych prac.

lipa art